Rady i triki

 • Czy wiesz, że możesz wysyłać prywatne wiadomości do innych użytkowników biblioteki?
 • Czy wiesz, że dodając znak "-" przed słowem w wyszukiwaniu, wyświetlą się wyniki, w których tak oznaczone słowo nie istnije?
 • Czy wiesz, że możesz dodać do biblioteki interaktywne testy, które możesz następnie wysłać swoim uczniom do portalu www.beztablicy.pl?
 • Czy wiesz, że w zakładce Komentarze w menu Biblioteka wyświetlą się wszystkie Twoje dokumenty, które zostały skomentowane, a także dokumenty, które Ty sam skomentowałeś?
 • Czy wiesz, że możesz wyszukiwać dokumenty również według nazwy nauczyciela, który dodał dokument?
 • Czy wiesz, że możesz wyszukiwać również według formatu danego pliku? Np.: obrazek, word, dźwięk, ActivStudio i inne?
 • Czy wiesz, że możesz dodać do swojej biblioteki także dokumenty z innych bibliotek?
 • Czy wiesz, że maksymalny rozmiar włożonego pliku może wynosić nawet 256MB?
 • Czy wiesz, że polscy użytkownicy biblioteki mają do dyspozycji także bibliotekę czeską i słowacką?
 • Czy wiesz, że po wpisaniu w wyszukiwarce co najmniej 3 liter, biblioteka zaproponuje 10 najczęściej wyszukiwanych słów, podobnych do Twojego słowa?
 • Czy wiesz, że w innych bibliotekach możesz pobierać dokumenty, oceniać i dodawać je do swojej biblioteki?
 • Czy wiesz, że klikając na flagę w prawym górnym rogu zostaniesz przekierowany do innych bibliotek?