Praca z folderami

Bibliotekę rozumiemy jako Twoje miejsce w Wirtualnej Bibliotece.

1. Zaloguj się

2. Kliknij na "Bibliotekę" w menu głównym.

Kliknij na "Bibliotekę" w dolnym menu

W bibliotece znajdują się foldery i podfoldery do przechowywania dokumentów.

Foldery i podfoldery w bibliotece tworzą strukturę drzewa. Możesz je rozpakować (klikając na +),

lub zamknąć (klikając na -)

Strukturę drzewa Biblioteki tworzysz sam i możesz ją dowolnie zmieniać. Jeśli przejdziesz kursorem myszy na folder wyświetlą się ikony służące do pracy z folderami.

Utwórz folder w katalogu głównym. (Foldery mogą oznaczać poszczególne przedmioty)

1. Kliknij na ikonkę "Nowy folder"

2. napisz nazwę folderu

3. kliknij na "Zapisz".

Analogicznie należy utworzyć w folderze podfolder. (Podfoldery mogą oznaczać klasy w poszczególnych przedmiotach). Za pomocą folderów i podfolderów tworzysz strukturę drzewa.

Folder lub podfolder usuniesz klikając na przycisk Usuń. Usuniesz folder.

Folder został usunięty.

Analogicznie usuń podfolder.

{PREDCHADZAJUCA_KAP} Zawartość {NASLEDUJUCA_KAP}