FAQ

Praca z biblioteki

1. Jak poprawnie komunikować się z administratorem Wirtualnej Biblioteki by szybko i sprawnie odpowiedział na moją prośbę?
2. Co zrobić, jeśli mam problem z zalogowaniem się do bezkredy?
3. Co zrobić, jeśli chcę zaktualizować listę nauczycieli lub dane naszej szkoły na portalu www.bezkredy.pl?
4. Z kim mam się skontaktować z Wirtualnej Biblioteki, jeśli mam pytania na temat portalu www.bezkredy.pl?
5. Z kim mam się skontaktować z Wirtualnej Biblioteki, jeśli mam pytania na temat portalu www.beztablicy.pl?
6. Z kim mam się skontaktować z firmy NFD, jeśli mam pytania dotyczące rozliczeń i płatności za świadczenie usług Wirtualnej Biblioteki?
7. Z kim mam się skontaktować z Wirtualnej Biblioteki, jeśli nasza szkoła nie była nigdy użytkownikiem Wirtualnej Biblioteki, a jesteśmy zainteresowani włączeniem się do systemu?

Rating

8. Na podstawie jakich kryteriów oceniany jest nauczyciel miesiąca i którzy nauczyciele zapisani są w tym rankingu?
9. Pomimo iż w lutym i w marcu dodałem do Wirtualnej Biblioteki dokumenty, osiągnąłem w rankingu wynik 0,00.
10. Rano miałem aktualny rating o wartości 3,25, po południu spadł na 2,70. Z jakiego powodu doszło do obniżenia ratingu?
11. Do czego służy rating, jeśli ocena w mojej bibliotece jest inna niż w tabeli końcowej?
12. Jak dokładnie obliczany jest rating dokumentu? Mogę zobaczyć konkretny wzór?
13. Pół godziny temu dodałam autorski dokument, którego rating wzrósł od tego czasu o 1 punkt. Jednak mój rating w bieżącym miesiącu pozostał bez zmian. Dlaczego?

Praca z biblioteki

1. Jak poprawnie komunikować się z administratorem Wirtualnej Biblioteki by szybko i sprawnie odpowiedział na moją prośbę?
Komunikując się z nami zawsze podaj pełny login i nazwę Waszej szkoły. Dzięki temu możemy szybko odnaleźć Was w systemie i w ciągu kilku minut załatwić prośbę. Skontaktuj się przez biuro@bezkredy.pl lub nr tel. 0048 510 050 404.
2. Co zrobić, jeśli mam problem z zalogowaniem się do bezkredy?
Jeżeli zgubiłeś, zapomniałeś, lub zmieniłeś hasło i nie pamiętasz tego nowego, skontaktuj się z biuro@bezkredy.pl , który prześle Ci hasło. Jeśli zmieniłeś hasło, my go już nie odnajdziemy w systemie, ale możemy wygenerować nowe. Jeśli znasz hasło i mimo to nie możesz się zalogować, skontaktuj się także z biuro@bezkredy.pl, ale upewnij się przed tym, że wpisujesz poprawne hasło. /Hasło składa się głównie z trzech pierwszych liter imienia, trzech pierwszych liter nazwiska i z trzech cyfr według kolejności. Wystarczy, że zmienisz jedynkę na małe L, lub zero za duże O... a system nie puści Cię dalej. Hasło możesz wpisywać wielokrotnie, system na pewno Cię nie zablokuje.
3. Co zrobić, jeśli chcę zaktualizować listę nauczycieli lub dane naszej szkoły na portalu www.bezkredy.pl?
Aby zaktualizować listę nauczycieli Waszej szkoły /dodać nowego nauczyciela, usunąć nauczyciela, który nie pracuje już w Waszej szkole, zmienić jakiekolwiek dane nauczycieli w naszym systemie – e-mail, nazwisko, tytuł.../ lub jeśli chcesz zmienić dane szkoły /nowy adres, nowy REGON, nowy adres e-mail do szkoły.../ skontaktuj się z nami pod adresem biuro@bezkredy.pl.
4. Z kim mam się skontaktować z Wirtualnej Biblioteki, jeśli mam pytania na temat portalu www.bezkredy.pl?
Pytania dotyczące jakiejkolwiek administracji portalu www.bezkredy.pl kieruj pod adresem biuro@bezkredy.pl lub nr tel. 0048 510 050 404.
5. Z kim mam się skontaktować z Wirtualnej Biblioteki, jeśli mam pytania na temat portalu www.beztablicy.pl?
Pytania dotyczące jakiejkolwiek administracji portalu www.beztablicy.pl kieruj pod adresem biuro@bezkredy.pl lub nr tel. 0048 510 050 404.
6. Z kim mam się skontaktować z firmy NFD, jeśli mam pytania dotyczące rozliczeń i płatności za świadczenie usług Wirtualnej Biblioteki?
Skontaktuj się z biuro@bezkredy.pl lub nr tel. 0048 510 050 404 - Alicja Krzywkowska.
7. Z kim mam się skontaktować z Wirtualnej Biblioteki, jeśli nasza szkoła nie była nigdy użytkownikiem Wirtualnej Biblioteki, a jesteśmy zainteresowani włączeniem się do systemu?
Skontaktuj się z biuro@bezkredy.pl lub zadzwoń pod numer 0048 510 050 404 - Alicja Krzywkowska. Pani Krzywkowska odpowie na wszelkie pytania dotyczące warunków włączenia się do systemu i możliwości korzystania z Wirtualnej Biblioteki. /jeśli macie już podpisaną umowę z naszą firmą – jesteście użytkownikami Wirtualnej Biblioteki, a macie jedynie dodatkowe pytania, skontaktujcie się z nami pod adresem biuro@bezkredy.pl

Rating

8. Na podstawie jakich kryteriów oceniany jest nauczyciel miesiąca i którzy nauczyciele zapisani są w tym rankingu?
W rankingu "Nauczyciel miesiąca" zapisani są wszyscy nauczyciele, którzy w danym miesiącu dodali do Wirtualnej Biblioteki co najmniej jeden własny dokument. Własny dokument to taki, w którym nauczyciel podany jest jako autor, lub współautor.
9. Pomimo iż w lutym i w marcu dodałem do Wirtualnej Biblioteki dokumenty, osiągnąłem w rankingu wynik 0,00.
W rankingu bierze się pod uwagę wyłącznie dokumenty,przy których podany jesteś jako autor lub współautor. Działanie to ma na celu wesprzeć twórczość własną nauczycieli.
10. Rano miałem aktualny rating o wartości 3,25, po południu spadł na 2,70. Z jakiego powodu doszło do obniżenia ratingu?
Obniżenie ratingu może nastąpić z kilku przyczyn:
• Usunięcie dokumentu - dokument nie jest już liczony do ogólnego ratingu nauczyciela.
• Zastąpienie dokumentu jego nowszą wersją - każda wersja ma swój rating, a do rankingu liczony jest tylko rating najnowszej wersji.
• Zmiana autora dokumentu - większe znaczenie mają te dokumenty, w których nauczyciel jest autorem, a nie współautorem. Dokumenty, w których nauczyciel nie jest autorem ani współautorem, nie są brane pod uwagę.
• Usunięcie dokumentu jako ulubionego dokumentu przez innego nauczyciela - rating rośnie, gdy jak najwięcej nauczycieli "skopiuje" sobie dokument. Jeśli go następnie usuną, rating dokumentu spadnie.
• Zmiana algorytmu obliczania za strony usługodawcy - firmy KOMENSKY, s.r.o. Sposób obliczania ratingu jest ciągle ulepszany, aby lepiej spełniał swoją funkcję. Zmiany te występują zwykle na początku miesiąca, aby nie doszło do zmiany reguł w trakcie konkursu.
11. Do czego służy rating, jeśli ocena w mojej bibliotece jest inna niż w tabeli końcowej?
Ocena w Twojej bibliotece jest sumą ratingu wszystkich dokumentów, które dodałeś do Wirtualnej Biblioteki przez cały okres użytkowania. Numer w rankingu miesięcznym jest sumą ratingu wyłącznie tych dokumentów, które dodałeś w danym miesiącu. Pełną ocenę otrzyma tylko ten dokument, którego jesteś wyłącznym autorem, mniej punktów otrzymają te dokumenty, których jesteś współautorem. Dokumenty, których autorem jest ktoś inny, nie są uwzględniane.
12. Jak dokładnie obliczany jest rating dokumentu? Mogę zobaczyć konkretny wzór?
Dokładny sposób obliczania ratingu nie jest dostępny publicznie i nie może być udostępniony.
13. Pół godziny temu dodałam autorski dokument, którego rating wzrósł od tego czasu o 1 punkt. Jednak mój rating w bieżącym miesiącu pozostał bez zmian. Dlaczego?
Rating w rankingu miesięcznym nie jest obliczany online, ale kilka razy dziennie. Należy poczekać kilka godzin, aby zmiana została wyświetlona.